Cena Urologické společnosti ČLS JEP za rok 2013

19.11.2014

Na výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP 2014 byla oceněna práce autorů z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013.