Adventní koncert Urologické kliniky 2016

23.11.2016

Dne 23. 11. 2016 proběhl na Urologické klinice VFN a 1. LF UK tradiční Adventní koncert za doprovodu Smyčcového kvarteta České filharmonie.