Abirateron u pacientů s metastatickým ... karcinomem

1.4.2014

Abirateron u pacientů s metastatickým kastračně rezidentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie: výsledny studie COU-AA-302

Autor: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., Urologická klinika VFN a 1.LU UK v Praze

Článek v PROSTATE CANCER, duben 2014