Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Abirateron acetát a kvalita života pacientů

1.4.2013

Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Autor: Otakar Čapoun, Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Článek v PROSTATE CANCER NEWS, duben 2013