prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Funkce:

Emeritní přednosta kliniky

Kontakt:

telefon: +420 22496 7848
e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

Vzdělání:

FVL UK Praha

Postgraduální vzdělání:

atestace urologie I.stupně 1980
atestace urologie II.stupně 1982
kandidát věd (CSc.) 1987
habilitace (docent urologie) 1992
doktorát věd (DrSc) 2004
profesor urologie 2004

Členství v odborných společnostech:

Česká urologická společnost ČLS JEP (předseda 1993-2008), Slovenská urologická společnost, International Continence Society, Urogynekologická společnost, European Association of Urology, Société Internationale D´Urologie, European School of Urology, European Board of Urology, American Urological Association, IncoFORUM