prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Funkce:

Emeritní přednosta kliniky

Kontakt:

telefon:
e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

Postgraduální vzdělání:

atestace urologie I.stupně 1980
atestace urologie II.stupně 1982
kandidát věd (CSc.) 1987
habilitace (docent urologie) 1992
doktorát věd (DrSc) 2004
profesor urologie 2004