Smuteční oznámení MUDr. Zuzana Smičková

24.1.2023

Smuteční oznámení

 

hlubokým zármutkem a lítostí oznamujeme, že nás dne 24. 1. 2023 náhle a nečekaně, ve věku 60 let, opustila naše dlouholetá kolegyně, dětská lékařka MUDr. Zuzana Smičková

Stále budeme vzpomínat na její pomoc nejen všem dětským pacientům, ale i našim rodinným příslušníkům.   

Čest její památce!

 

Vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK